paylaş
FaceBook


100.Câbir b. Abdullah’ın rivayet ettiğine göre Resûlullah (sav) hut-100. besinde teşehhüdden sonra şöyle buyururdu: “Sözün en güzeli Allah’ın (cc) Kitabı’dır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed’in rehberliğidir.”
(HM14484 İbn Hanbel, III, 320)

101.Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle bu-101. yurmuştur: “Bana itaat eden, Allah’a itaat etmiştir. Bana isyan eden de Allah’a isyan etmiştir...”
(M4749 Müslim, İmâre, 33)

102.Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) 102. şöyle buyurmuştur: “Size ne emrettimse onu yapınız; size neyi yasakladımsa ondan sakınınız.”
(İM1 İbn Mâce, Sünnet, 1)


103.Irbâd b. Sâriye şöyle anlatmaktadır: “Resûlullah (sav) bir gün sa-103. bah namazından sonra gözleri yaşartan, kalpleri hüzünlendiren son derece dokunaklı bir konuşma yaptı. (Öyle ki ashâbdan) biri (dayanamayarak), “Ey Allah’ın Resûlü! Sanki veda konuşması yaptın, bize ne tavsiye edersin?” dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü şu tavsiyelerde bulundu: “Size Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa (başınızdaki idareciyi) dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilâflar görecekler. Sonradan çıkarılmış (aslı olmayan) şeylerden ise sakının! Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bid’attir. Sizden kim bu dönemlere ulaşırsa, benim sünnetime ve doğru yolu bulan, hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılsın! Bunlara azı dişlerinizle (tuttuğunuz gibi sımsıkı) sarılın.”
(T2676 Tirmizî, İlim, 16; D4607 Ebû Dâvûd, Sünnet, 5)

104. tur: “ Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti. ” (MU1628 Muvatta’, Kader, 3)

FIKIH ve İCTİHAD DERİN KAVRAYIŞ, HAKİKATİ ARAYIŞ