paylaş
FaceBook


Ebû Hüreyre anlatıyo242. r: Resûlullah (sav), “Cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın.” buyurdu. Bunun üzerine “Yâ Resûlallah, cennet bahçeleri nedir?” diye sordum. Hz. Peygamber, “Mescitler!” diye cevap verdi. “(Peki, o hâlde) er-rat’u (yani) nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak Yâ Resûlallah?” dedim. Peygamber (sav), “Sübhânallâhi ve’l-hamdülillâhi ve lâ ilâhe illâllâhü vallâhü ekber” diyerek cevap verdi. (T3509 Tirmizî, Deavât, 82)
Hz. Âişe (ra) şöyle demiştir:243.

“Hz. Peygamber (sav) Allah’ı sürek
li zikrederdi.”
(M826 Müslim, Hayız, 117)
Amr b. Abese’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöy-244. le buyurmuştur: “Rabbin, kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. E ğer o vakitte Allah’ı zikredenlerden olabilirsen ol!”
 (T3579 Tirmizî, Deavât, 118)
Ebû Musa (el-Eş’arî) (ra) tarafından rivayet edildiğine göre, Hz. 245. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin misali, diri ile ölünün misali gibidir.” (B6407 Buhârî, Deavât, 66)


Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-246. yurmuştur: “Yüce Allah buyuruyor ki: Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O, beni anarken ben onunla beraberim. O, beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım. O, beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım...”
 (M6805 Müslim, Zikir, 2; B7405 Buhârî, Tevhîd, 15)

TEVBE GÜNAHTAN DÖNEN GÜNAHSIZ GİBİDİR