paylaş
FaceBook

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-306. yurmuştur: “Kim abdest alır ve abdesti güzelce almaya özen gösterir sonra cumaya gelir ve (hutbeye) kulak verip sessizce dinlerse o cuma ile gelecek cuma arasındaki günahları ve üç günlük (günahı) daha affolunur. Kim de (hutbeyi dinlemeyip yerdeki) çakıl taşlarıyla meşgul olursa boş bir şey yapmıştır.”
 (M1988 Müslim, Cum’a, 27)

Ebû Hüreyre’den nakledildiğin307. e göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır: Hastalandığında onu ziyaret eder, öldüğünde cenazesinde bulunur, kendisini davet ettiğinde davetine icabet eder, onunla karşılaştığında selâm verir, aksırdığında ona hayır duada bulunur, yanında ve gıyabında onun için samimi davranır.”
 (T2737 Tirmizî, Edeb, 1; N1940 Nesâî, Cenâiz, 52)


Ebû Hüreyre308. ’nin (ra) bildirdiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim namazı kılınana kadar cenazenin yanında bulunursa, ona bir kîrat; kim de defnedilinceye kadar cenazenin yanında bulunursa, ona iki kîrat sevap vardır.” “İki kîrat ne (kadardır)?” diye sorulduğunda Hz. Peygamber, “İki büyük dağ kadardır.” cevabını vermiştir. (B1325 Buhârî, Cenâiz, 58; M2189 Müslim, Cenâiz 52)


Ebû Hüreyre’nin 309. işitip rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Cenaze namazı kıldığınız zaman, onun için samimiyetle dua edin.”
 (D3199 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 54, 56)

NAFİLE NAMAZ ALLAH’A YAKLAŞTIRAN SECDELER