paylaş
FaceBook

Muâz b. Cebel’in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-1472. yurmuştur: “Lânete sebep olan şu üç şeyi yapmaktan; su kaynaklarına, yol ortasına ve gölgelik yerlere abdest bozmaktan sakının.” (D26 Ebû Dâvûd, Tahâret, 14)


Enes b. Mâlik’in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-1473. yurmuştur: “Birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopuyor olsa bile derhâl onu diksin!” (HM12933 İbn Hanbel, III, 184)

Câbir b. Abdullah’ın işittiğin1474. e göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kapların üzerini örtün, su tulumlarının da ağzını iyice bağlayın...” (M5255 Müslim, Eşribe, 99)


Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 1475. şöyle buyurmuştur: “Kimse durgun suya küçük abdest bozmasın...” (M656 Müslim, Tahâret, 95)


Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-1476. yurmuştur: “Biriniz su içeceği zaman kabın içine solumasın. Tekrar su içmek istediği takdirde kabı ağzından uzaklaştırıp (soluk alsın) ardından içmeye devam etsin.” (İM3427 İbn Mâce, Eşribe, 23)

ŞEHİR ve EV YAPILAN HER BİNA SAHİBİ İÇİN BİR SORUMLULUKTUR