paylaş
FaceBook

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GİRİŞ

1.Ebû Hüreyre, Allah Resûlü’nün (sav) şöyle dua ettiğini söylemek-1. tedir: “ Allah’ım! Bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım. ” (D1546 Ebû Dâvûd, Vitr, 32; N5473 Nesâî, İstiâze, 21)

 2.Hz2. . Âişe anlatıyor: “Bir gece Allah Resûlü’nü (sav) yatakta bulamadım, onu el yordamıyla aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde hâlindeydi ve ‘ Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. ’ diye dua ediyordu.” (M1090 Müslim, Salât, 222)


3.Ebû3. Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle dua ediyordu: “ Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım. ” (D1544 Ebû Dâvûd, Vitr, 32)


4.İbn4. Abbâs’tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Hasan ile Hüseyin için dua ederek şu sözlerle (onların başına gelebilecek kötülüklerden) Allah’a sığınırdı: “ Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah’ın tam kelimelerine (sonsuz iradesine ve hükmüne) sığınırım. ” Sonra da “ Atanız İbrâhim de bu duayı oğulları İsmâil ile İshak için yapardı. ” derdi. (B3371 Buhârî, Enbiyâ, 10)

5.Şüteyr5. b. Şekel’in naklettiğine göre, babası Şekel b. Humeyd şunları anlatmıştı: “Hz. Peygamber’e (sav) giderek, ‘Ey Allah’ın Resûlü, bana kendisiyle Allah’a sığınacağım bir dua öğret.’ dedim. Hz. Peygamber omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu: ‘ De ki, Allah’ım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. ’” (T3492 Tirmizî, Deavât, 74)


6.Zeyd6. b. Erkam şöyle demiştir: Ben size sadece Resûlullah’ın (sav) bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi: “ Allah’ım! Âcizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takvasını (sorumluluk bilincini) nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. ”

(N5460 Nesâî, İstiâze, 13; M6906 Müslim, Zikir, 73)

BESMELE HER HAYRIN ANAHTARI