paylaş
FaceBook

http://e-hadis.de/images/hadislogo/hadisravza.png

 http://e-hadis.de/images/hadislogo/seri.png

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GİRİŞ

http://e-hadis.de/images/hadislogo/seri.png

Hz. Peygamber’in sözlerini ve onun sünnetini çağlar ötesine taşıyan hadis ilmi, Müslümanlar için bütün zamanlarda ilgi odağı olmuş, onların varlık, bilgi ve değer tasavvurlarına kaynaklık etmiştir. Aynı zamanda, asr-ı saadeti bugüne taşıma gayretinin ana vasıtası olarak görülen hadisler konusunda muazzam külliyatlar vücuda getirilmiş, geniş bir literatür oluşturulmuştur.

 

Söz konusu literatürün ve sahip olunan klasik hadis kaynaklarının içinde bulunduğumuz zamana taşınması ve ümmetin istifadesine sunulması noktasında çeşitli çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. Türkiye’de de Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Allah Resûlü’nün çağlar üstü örnekliğini ve mesajlarını günümüze nakletmek amacıyla çeşitli eserler kaleme alınmıştır.

Bu eserler zincirinin son halkası olan ve Başkanlığımız tarafından yayınlanan Hadislerle İslam adlı eser, Hz. Peygamber’in sünnetini ve hadislerini doğru anlama ihtiyacına binaen telif edilmiş, bunun yanında bu kıymetli mirası modern zamanın problemlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sade ve anlaşılır bir dille günümüz okuyucularına sunmuştur. Hadislerle İslam, kapsam, katılım, altyapı, içerik ve üslup açısından kendisinden önce yayınlanan eserlere nispetle farklı bir özellik arz etmekte ve ilmî değerinin yanında seçkin bir hadis kaynağı olarak önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

TAKDİM

Yedi cilt halinde telif edilen, geniş bir mukaddime, giriş ve sekiz ana bölümden oluşan Hadislerle İslam’da yer alan konular, yaşadığımız çağın gerçeklerini, edebî zevkini, hassasiyetini, niteliğini dikkate alarak tespit edilmiştir. Konuların işlenişinde öncelikle hadislerin âyetlerle ve yine hadislerle izahı yöntemi takip edilmiştir. Konularına göre tasnif edilen hadislerin klasik hadis kitaplarında olduğu üzere alt alta sıralanması yerine konular belirli bir kurgu ve yazı bütünlüğü içerisinde yorumlanarak sunulmuştur.