paylaş
FaceBook

36.Hz. Âişe’den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle bu-36. yurmuştur: “ Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Âdem ise size (Kur’an’da) tarif edildiği üzere (balçıktan) yaratılmıştır .” (M7495 Müslim, Zühd, 60)


37.Ebû Zer’den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyur-37. muştur: “Ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi duyarım. Gök sarsıldı. Nasıl sarsılmasın ki! Semada, bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur.”
(İM4190 İbn Mâce, Zühd, 19)


38.Abdullah (b. Mes’ûd) tarafından nakledildiğine göre, Allah 38. Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar, ümmetimden bana selâm getirirler.”
(HM3666 İbn Hanbel, I, 387)


39.Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle 39. buyurmuştur: “ Gece ve gündüz melekleri dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah, durumlarını çok iyi bildiği hâlde insanları onlara sorar: ‘Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu?’ Melekler de ‘Yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı.’ derler. ” (B7429 Buhârî, Tevhîd, 23)

CİNLER ALLAH’IN GÖRÜNMEYEN KULLARI