paylaş
FaceBook

44.Enes’ten nakledildiğine göre ... Allah Resûlü (sav) şöyle buyur-44. muştur: “Şeytan, kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır.”
(M5678 Müslim, Selâm, 23: B3281 Buhârî, Bed’ü’l-halk, 11)


45.Ebû Saîd el-Hudrî’nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyur-45. muştur: “İblis, Rabbine ‘Senin izzetin ve celâlin üzerine yemin ederim ki ruhları (bedenlerinde) olduğu sürece âdemoğullarını saptırmaya devam edeceğim.’ demiş, Allah da ‘İzzetim ve celâlim hakkı için, onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım.’ karşılığını vermiştir.”
(HM11264 İbn Hanbel, III, 29)

46.Abdullah b. Mes’ûd’dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) 46. şöyle buyurmuştur: “Âdemoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle (meleğin telkinini) hissederse bunun Allah’tan olduğunu bilsin ve Allah’a hamdetsin. Kim de diğerini (şeytanın vesvesesini) hissederse, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah’a sığınsın.”
(T2988 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 2).


47.Sebre b. Ebû Fâkih’in işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-47. yurmuştur: “Şeytan, her fırsatta âdemoğlunun karşısına çıkar. İslâm’a giden yolda da önüne çıkar ve ‘Sen şimdi Müslüman olup dinini, babanın ve atalarının dinini terk mi edeceksin?’ der. O kişi şeytanı dinlemez ve Müslüman olur...”
(N3136 Nesâî, Cihâd, 19)


48.Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-48. yurmuştur: “Mümin, tıpkı sizden birinin yolculukta devesini yorduğu gibi, şeytanlarını yorar (zayıf düşürür).”
(HM8927 İbn Hanbel, II, 380

İNSAN MÜKERREM VARLIK