paylaş
FaceBook


57.Fedâle b. Ubeyd’in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) Veda 57. Haccı’nda şöyle buyurmuştur: “...Mücahid, Yüce Allah’a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir.”
(HM24465 İbn Hanbel, VI, 22; T1621 Tirmizî, Fedâilü’l-cihâd, 2)

58.Şeddâd b. Evs’ten rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 58. şöyle buyurmuştur: “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Zavallı (ahmak) kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan (ve buna rağmen hâlâ) Allah’tan (iyilik) temenni edendir.”
(T2459 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25; İM4260 İbn Mâce, Zühd, 31)


59.Hz. Âişe’den (ra) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 59. şöyle buyurmuştur: “Sakın biriniz, ‘Nefsim habis oldu (kirlendi).’ demesin. Ancak ‘Nefsim lâkis oldu (içim daraldı).’ desin!”
(B6179 Buhârî, Edeb, 100)


60.Huzeyfe’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav), 60. “Mümin kişiye nefsini küçük düşürmesi yaraşmaz.” buyurdu. Bunun üzerine, “Kişinin nefsini küçük düşürmesi nasıl olur?” diye sordular. Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Gücünün yetmediği işlere kalkıştığı için birçok belaya duçar olur.”
(İM4016 İbn Mâce, Fiten, 21)


61.Zeyd b. Erkam şöyle demiştir: “Size Allah Resûlü’nün (sav) de-61. diğinden farklı bir şey demeyeceğim! O derdi ki, ‘Allah’ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, bunaklıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime, senden sakınma şuurunu (takvasını) ver ve nefsimi arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun koruyucusu da onun efendisi de sensin. Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.’ ” (M6906 Müslim, Zikir, 73

GÜNEŞ, AY ve YILDIZLAR GÖKYÜZÜNÜN KANDİLLERİ.