paylaş
FaceBook


66.Ebû Hüreyre’nin (ra) anlattığın66. a göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah buyurdu ki, âdemoğlu zamana söver. Hâlbuki zaman(ı var eden) benim! Gece de gündüz de benim elimdedir.’”
(B6181 Buhârî, Edeb, 101)


67.Ebû Bekre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 67. şöyle buyurmuştur: “Muhakkak ki zaman(a ölçü olan yıl hesabı) Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki (ilk) biçimine dönmüştür. Sene on iki aydır. Bunlardan dördü (savaşılması) haram aylardır. Üçü ardı ardınadır ki bunlar; Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. (Diğeri ise) Cümâdâ (el-âhir) ile Şâban arasındaki Mudar’ın Receb ayıdır.”
(B3197 Buhârî, Bed’ü’l-halk, 2)


68.Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 68. şöyle buyurmuştur: “İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler ortaya çıkmadıkça, herc yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz.”
(B1036 Buhârî, İstiskâ, 27)

DÜNYA ÂHİRETİN TARLASI