paylaş
FaceBook

69. gününden bahsetti ve şöyle buyurdu: “Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o âna rastlar da Allah’tan bir şey isterse, (Allah) ona dilediğini mutlaka verir.”
(M1969 Müslim, Cum’a, 13)


70.İbn Abbâs’ın (ra) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle 70. buyurmuştur: “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.”
(B6412 Buhârî, Rikâk, 1)


71.İmrân b. Husayn anlatıyor: Peygamber’in (sav) yanındaydım... 71. (yaratılışın nasıl başladığını soran Yemenlilere) Allah Resûlü (sav) şöyle buyurarak cevap vermiştir: “Önce Allah vardı; O’ndan önce hiçbir şey yoktu. Arşı suyun üzerindeydi. Sonra O, gökleri ve yeri yarattı.”
(B7418 Buhârî, Tevhîd, 22)


72.Ebû Saîd (el-Hudrî) tarafından nakledildiğine göre, Allah Resûlü 72. (sav) minbere oturdu, (kendisini kastederek) şöyle buyurdu: “Allah bir kulunu, dünya nimetleri ile kendi katındakiler arasında serbest bırakmış, o da Allah katındakileri tercih etmiştir.”
(M6170 Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 2)

UBUDİYET ALLAH’A KUL OLMAK