paylaş
FaceBook


81.İyâz b. Hımâr el-Mücâşiî’den rivayet edildiğin81. e göre, bir gün Resûlullah (sav) hutbesinde şöyle buyurdu: “Bilin ki Rabbim, bana öğrettiklerinden sizin bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. (O [cc] şöyle buyurdu): Bir kula verdiğim her mal helâldir. Şüphesiz ben kullarımın hepsini hanîf olarak yarattım...” (M7207 Müslim, Cennet, 63)


82.İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber’e (sav) “Yüce 82. Allah’ın en çok sevdiği din hangisidir?” diye soruldu. O da şöyle buyurdu: “Kolay olan hanîflik dinidir.”
(EM287 Buhârî, el-Edebü’l-müfred, 108; HM2107 İbn Hanbel, I, 236)


93.Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 83. şöyle buyurmuştur: “Din kolaylıktır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında âciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve (salih amellerden alacağınız mükâfattan ötürü) sevinin. Sabah, akşam ve gecenin bir kısmında (dinç olduğunuz vakitlerden) yararlanın (ki taat ve ibadetinize devam edin).”
(B39 Buhârî, Îmân, 29)

84.Temîm ed-Dârî anlatıyor: Hz. Peygamber (sav84. ) “Din samimiyet
tir.” buyurdu. Biz “Kime karşı?” diye sorduk. Bunun üzerine o, “Allah’a, kitabına, Resûlü’ne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara (karşı samimi olmaktır).” buyurdu. (M196 Müslim, Îmân, 95; D4944 Ebû Dâvûd, Edeb, 59)


85.Câbir b. Semüre es-Süvâî, Resûlullah’ı (sav) Veda Haccı’nda şöy-85. le derken işittiğini anlatıyor: “Bu din kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenler ise ona zarar veremezler.”
(HM21245 İbn Hanbel, V, 100

BİLGİ İLİM İLİM BİLMEKTİR