paylaş
FaceBook


Üsâme b. Zeyd’in işitip naklettiğine göre..., Resûlullah (sav) 111. şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü bir adam getirilip cehenneme atılır ve bağırsakları d ışarı f ırlar. O kişi, eşeğin değirmen taşı ile döndüğü gibi bağırsaklarıyla birlikte dönmeye başlar. Derken etrafına cehennemlikler toplanır ve ‘Ey falan, ne bu hâl? Sen iyiliği emredip, kötülükten alıkoymaz mıydın?’ derler. O da, ‘Evet, ben iyiliği emrederdim, ama onu kendim yapmazdım. Kötülükten alıkoyardım, ama onu kendim yapardım.’ diye karşılık verir.”
 (M7483 Müslim, Zühd, 51)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle 112. buyurmuştur: “Her kim, bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur.”
 (T2649 Tirmizî, İlim, 3; D3658 Ebû Dâvûd, İlim, 9)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöy-113. le buyurmuştur: “Allah’ın rızası için öğrenil(mesi gerek)en bir ilmi, sırf dünya menfaati elde etmek için öğrenen bir kimse kıyamet günü cennetin kokusunu (dahi) alamayacaktır.”
 (D3664 Ebû Dâvûd, İlim, 12; HM8438 İbn Hanbel, II, 338)


İbn Mes’ûd’un (ra) işitip naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 114. şöyle buyurmuştur: “Ancak iki kişiye haset (gıpta) edilir. Bunlar, Allah’ın kendisine mal verdiği ve onu hak yolunda harcayan kimse ile Allah’ın kendisine (ilim ve) hikmet verdiği ve ona göre karar verip, onu başkalarına da öğreten kimsedir.”
 (B1409 Buhârî, Zekât, 5; M1896 Müslim, Müsâfirîn, 268)

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) 115. şöyle buyurmuştur: “Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır...”
 (T3599 Tirmizî, Deavât 128; İM251 İbn Mâce, Sünnet, 23)

FERASET ALLAH’IN NURUYLA BAKMAK