paylaş
FaceBook


İbn Mes’ûd’dan rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) hut-138. be irad ettiği zaman şöyle buyururdu: “... Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah’a hiçbir şekilde zarar veremez.”
 (D1097 Ebû Dâvûd, Salât, 221, 223)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 139. şöyle buyurmuştur: “... Size bir şeyi yasakladığım zaman ondan kaçının. Bir şey emrettiğim zaman gücünüzün yettiği ölçüde onu yerine getirin.”
 (B7288 Buhârî, İ’tisâm, 2)


Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle bu-140. yurmuştur: “Bana itaat eden, Allah’a itaat etmiştir. Bana isyan eden, Allah’a isyan etmiştir...”
 (M4749 Müslim, İmâre, 33)


Râfi’ b. Hadîc anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) Medine’ye geldi-141. ğinde Medineliler hurma ağaçlarını aşılıyorlardı. Allah Resûlü, “Ne yapıyorsunuz?” diye sorunca onlar da, “Bunu öteden beri yaparız.” dediler. Bunun üzerine Allah Resûlü, “Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur.” buyurdu. Onlar da aşılamayı bıraktılar. Akabinde hurmalar az ürün verdi. Bu durumu Hz. Peygamber’e bildirdiklerinde o şöyle buyurdu: “Ben ancak bir insanım, size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın, kendi görüşüme göre bir şey emredersem (unutmayın ki) ben ancak bir insanım. ” (M6127 Müslim, Fedâil, 140)

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-142. yurmuştur: “Ümmetimin hepsi cennete girecektir, yüz çeviren müstesna!” Orada bulunanlar “Ey Allah’ın Resûlü, yüz çeviren kim?” diye sorunca, Hz. Peygamber, “Bana itaat eden cennete girer. Bana isyan eden yüz çevirmiş demektir.” şeklinde cevap vermiştir.

(B7280 Buhârî, İ’tisâm, 2)

MELEKLERE İMAN RAHMETLE KUŞATILMAK