paylaş
FaceBook


İbn Ömer (ra) anlatıyor: “Bir gün Allah Resûlü (sav) (benim de 177. aralarında bulunduğum bir topluluğa), ‘Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslüman’a benzer, Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da dökülmez.’ buyurdu. İçimden, ‘Bu, hurma ağacıdır.’ demek geldi. Fakat orada Ebû Bekir ve Ömer varken konuşmayı uygun bulmadım. Ancak onlar da konuşmayınca Allah Resûlü, ‘Bu, hurma ağacıdır.’ buyurdu.” (B6144 Buhârî, Edeb, 89)


İbn Ömer’in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuş-178.
tur: “Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur, beraber yürürsen sana faydası olur, beraber iş yaparsan yine sana faydası olur.”
 (MK13541 Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, XII, 319)
Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöy-179. le buyurmuştur: “Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgârla eğilir (fakat yıkılmaz). Rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o da bela ve musibetler sebebiyle eğilir (fakat yıkılmaz). Kâfir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman (bir defada) söküp devirir.”

(B7466 Buhârî, Tevhîd, 31)


Abdullah b. Amr b. el-Âs’ın işittiğine göre, Allah Resûlü (sav) 180. şöyle buyurmuştur: “Muhammed’in canı elinde olan Allah’a yemin olsun ki mümin altın parçasına benzer; sahibi ona körükle üflese bile değişmez ve azalmaz...”
 (HM6872 İbn Hanbel, II, 199; NM253 Hâkim, Müstedrek, I, 110 (1/76))


Abdullah b. Amr b. el-Âs’ın işittiğine göre, Allah Resûlü (sav) 181. şöyle buyurmuştur: “...Muhammed’in canı elinde olan Allah’a yemin olsun ki mümin bal arısına benzer; güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, (güzel yerlere) konar, (konduğu yeri de) kırmaz ve bozmaz.”
 (HM6872 İbn Hanbel, II, 199; NM253 Hâkim, Müstedrek, I, 110 (1/76))

 

MÜNAFIKLIK İKİ YÜZLÜLÜK