paylaş
FaceBook


İbn Ömer’in rivayet ettiğin182. e göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Münafık, iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye!”
 (M7043 Müslim, Sıfâtü’l-münâfıkîn, 17)


Abdullah b. Kâ’b’ın, babasından rivayet ettiğine göre, Hz. Pey-183. gamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Mümin, rüzgârın yatırıp kaldırdığı (ama zarar vermediği) yeşil ekin gibidir. Münafık ise dimdik iken, rüzgârın bir defada kökünden söküverdiği selvi ağacı gibidir.” (B5643 Buhârî, Merdâ,1)


Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle dua 184. ederdi: “Allah’ım! Bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.”
 (D1546 Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Abdullah b. Amr’ın rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 185. şöyle buyurmuştur: “Şu dört özellik kimde bulunursa o, tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır: Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.”
 (B34 Buhârî, Îmân, 24)

Ebû Hüreyre’nin (ra) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 186. şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen ikiyüzlüler olduğunu görürsün!”
 (B6058 Buhârî, Edeb, 52)

ŞİRK ALLAH’A ORTAK KOŞMAK/ EN BÜYÜK ZULÜM