paylaş
FaceBook


Ebû İdrîs diyor ki, “Muâviye’yi hutbe verirken dinledim. O, Allah 187. Resûlü’nden (sav) az hadis naklederdi. Hutbesinde Resûlullah’ın şu sözlerini işittiğini naklediyordu: ‘ Bir mümini kasten öldüren kimse veya Allah’ı inkâr etmiş olarak ölen kimse hariç, Allah’ın her günahı bağışlayacağı umulur.’ ” (N3989 Nesâî, Muhârebe, 1)


Abdullah (b. Mes’ûd) (ra) anlatıyor: Resûlullah’a (sav) “Allah 188. katında en büyük günah nedir?” diye sordum. “Seni yarattığı hâlde Allah’ın bir denginin olduğunu kabul etmendir.” buyurdu. (B4761 Buhârî, Tefsîr, (Furkân) 2)Abdullah (b. Mes’ûd) tarafından rivayet edildiğine göre, Resûlullah 189. (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah’a bir şeyi ortak koşarak ölürse cehenneme girer.”
 (M268 Müslim, Îmân, 150)


Abdurrahman’ın, babası Ebû Bekre’den rivayet ettiğine göre, 190. Resûlullah (sav), “Size en büyük günahın ne olduğunu söyleyeyim mi?”
 diye sorunca, ashâb, “Evet, buyur ey Allah’ın Resûlü!” dediler. Bunun üzerine Resûlullah, “Allah’a ortak koşmak ve anaya babaya saygısızlık etmektir...” buyurdu. (B5976 Buhârî, Edeb, 6)

RIZIK ALLAH’TAN GELEN NİMET