paylaş
FaceBook


Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre,191.  Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar, O’nun elindekileri tüketmez.”;
 “Gökleri ve yeri yarattığı günden beri neler verdiğini görmüyor musunuz? (Bütün bu verdikleri) Allah’ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir.” Ve ekledi: “O’nun arşı, suyun üzerindedir. Diğer elinde de terazi vardır (âdildir). O, kimine az verir, kimine de çok verir.”
 (B7411 Buhârî, Tevhîd, 19)


Hâlid (el-Esedî)’nin oğulları Habbe ve Sevâ’ anlatıyor: Hz. Pey-192. gamber (sav) bir şeyi tamir etmekle meşgul iken yanına gittik ve ona yardım ettik. O da bize şöyle dedi: “Başlarınız hareket ettiği (yaşadığınız) sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı, kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur. Sonra Yüce Allah onun rızkını verir.”
 (İM4165 İbn Mâce, Zühd, 14)

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle bu-193. yurmuştur: “Sizden aşağıda olanlara bakın; yukarıda olanlara bakmayın. Bu, Allah’ın (size verdiği) nimetleri küçümsememeniz bakımından daha uygun olur.”
 (M7430 Müslim, Zühd, 9)


Mikdâm’dan (ra) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 194. şöyle buyurmuştur: “Kesinlikle hiç kimse kendi el emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir...”
 (B2072 Buhârî, Büyû’, 15)


Câbir (b. Abdullah)’ın naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 195. şöyle buyurmuştur: “Kime bir nimet verilir ve o da o nimeti dile getirirse, onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse, nimete nankörlük etmiş olur.”
 (D4814 Ebû Dâvûd, Edeb 11)

Amr b. Şuayb’ın, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine gö-196. re, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah, nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini sever.”
 (T2819 Tirmizî, Edeb, 54; HM20176 İbn Hanbel, IV, 438

BEREKET MÂNEVÎ BOLLUK