paylaş
FaceBook


Ebû Ümâme’den rivayet edildiğine göre, “Yâ Resûlallah, hangi 224. dua daha çok kabule şayandır?” diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz, “Gece yarısından sonra ve farz namazların arkasından yapılan dualar.”
 diye cevap vermiştir. (T3499 Tirmizî, Deavât, 79)

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) cuma 225. gününden bahsederek şöyle buyurmuştur: “Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o âna rastlar da Allah’tan bir şey isterse Allah, ona dilediğini mutlaka verir.”


 (M1969 Müslim, Cum’a, 13)
Amr b. Şuayb’ın, babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiği-226. ne göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Duaların en hayırlısı arefe günü yapılan duadır.”
 (T3585 Tirmizî, Deavât, 122)


Hz. Ömer’den rivayet edildiğine göre, bir gün umreye gitmek için 227. Hz. Peygamber’den (sav) izin istedi. Hz. Peygamber de kendisine izin verdi ve şöyle dedi: “Kardeşim! Duana bizi de ortak et, bizi unutma.”
 (İM2894 İbn Mâce, Menâsik, 5)

DUA ÂDÂBI RABBE YÖNELİŞ