paylaş
FaceBook


Ziyâd, Mugîre’nin (ra) şöyle dediğini işitmişti238. r: “Hz. Peygamber (sav) ayakları (ya da bacakları) şişinceye kadar (gece) namaz kılardı. Bu durum hakkında ona bir şey söylendiğinde, ‘Şükreden bir kul olmayayım mı?’ derdi.”
 (B1130 Buhârî, Teheccüd, 6)


Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-239. yurmuştur: “İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez.”
 (T1954 Tirmizî, Birr, 35)


Câbir (b. Abdullah) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Pey-240. gamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Bir kimseye bir nimet verilir de onu (hayırla yâd ederek) dile getirirse, onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu (kimseye söylemeyerek) gizlerse ona nankörlük etmiş olur.”
 (D4814 Ebû Dâvûd, Edeb, 11)


Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle 241. buyurmuştur: “Yiyip şükreden kimse sabrederek oruç tutan kimse gibidir.” (T2486 Tirmizî, Sıfâtü’l-kıyâme, 43; İM1764 İbn Mâce, Sıyâm, 55)

ZİKİR ALLAH’I ANMAK