paylaş
FaceBook


Ebû Eyyûb (el-Ensârî)’den rivayet edildiğin252. e göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Büyük veya küçük abdest bozarken kıbleyi önünüze ve arkanıza almayın; doğuya yahut batıya dönün.”
 (M609 Müslim, Tahâret, 59)


Muğîre b. Şu’be’nin naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav), tu-253. valet ihtiyacını gidereceğinde (kimsenin göremeyeceği kadar) uzağa giderdi. (D1 Ebû Dâvûd, Tahâret, 1)
Muâz b. Cebel’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-254. yurmuştur: “Lânetlenmeye neden olan üç şeyi yapmaktan sakının; su kaynaklarının çevresine, yol ortasına ve gölgelik yerlere abdest bozmaktan.”
 (D26 Ebû Dâvûd, Tahâret, 14)


Enes b. Mâlik (ra) diyor ki, “Hz. Peygamber (sav) tuvalete girer-255. ken, ‘Allâhümme innî eûzü bike mine’l-hubüsi ve’l-habâis’ (Allah’ım! Her türlü pislikten ve necasetten sana sığınırım.’ derdi.” (B6322 Buhârî, Deavât, 15)

ABDEST ve TEYEMMÜM İBADETE MÂNEVÎ HAZIRLIK