paylaş
FaceBook

Abdullah (b. Ömer) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah 354. (sav) şöyle buyurmuştur: “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”
 (M113 Müslim, Îmân, 21)

Abdurrahman b. Ya’mur’dan nakledildiğin355. e göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Hac Arafat(ta bulunmak)tır...”
 (N3019 Nesâî, Menâsikü’l-hac, 203; T889 Tirmizî, Hac, 57)
Talha b. Ubeydullah b. Kerîz’den nakledildiğine göre, Resûlullah 356. (sav) şöyle buyurmuştur: “Duaların en faziletlisi arefe günü yapılan duadır.”
 (MU951 Muvatta’, Hac, 81)


Hz. Âişe’den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle bu-357. yurmuştur: “Kâbe’yi tavaf, Safâ ile Merve arasında yapılan sa’y ve şeytan taşlama işi (dünya kelâmı konuşmak veya gafletle geçirmek için değil) ancak Allah’ın adının anılması içindir.”
 (D1888 Ebû Dâvûd, Menâsik 50; T902 Tirmizî, Hac, 64)


Sehl b. Sa’d’dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-358. yurmuştur: “Bir Müslüman telbiye getirdiğinde sağında ve solunda (eliyle işaret ederek) şuradan şuraya kadar yeryüzündeki taş, ağaç, toprak ne varsa hepsi onunla birlikte telbiye getirir.”
 (T828 Tirmizî, Hac, 14; İM2921 İbn Mâce, Menâsik, 15)

UMRE MÂNEVÎ DÜNYAYI İMAR ETMEK