paylaş
FaceBook


Abdullah’ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuş-372.
tur: “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”
 (M113 Müslim, Îmân, 21)

Hz. Âişe (ra) anlatıyor: “...Kureyşliler câhiliye döneminde Âşûrâ 373. günü oruç tutarlardı. Sonra Resûlullah da (sav) Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar bu orucun tutulması emretti. (Ramazan orucu farz kılınınca) Resûlullah (sav), “(Âşûrâ orucunu) dileyen tutsun, dileyen tutmasın.” buyurdu. (B1893 Buhârî, Savm, 1)


Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) 374. şöyle buyurmuştur: “Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra buna Şevval ayında altı gün daha eklerse bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.”
 (M2758 Müslim, Sıyâm, 204)


Ebû Hüreyre375.  (ra) anlatıyor: “Bana dostum (Resûlullah) (sav) üç şey tavsiye etti: Her ay üç gün oruç tutmak, iki rekât kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak.” (B1981 Buhârî, Savm, 60)


Ebû376.  Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de (tutulan oruçtur). Farz namazdan sonra en faziletli namaz ise gece namazıdır.”
 (M2755 Müslim, Sıyâm, 202)

ORUÇ TUTMAK SABIR EĞİTİMİ