paylaş
FaceBook

İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle 425.
 buyurmuştur: “...Gücünün yettiği bir şeyi adayan, onu yerine getirsin!”  
 (İM2128 İbn Mâce, Keffâret, 17)


Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 426. şöyle  buyurmuştur: “Adak, Allah’ın takdir etmediği bir şeyi insana  yaklaştırmaz. Ancak nezr(ettiği husus) kadere uygun düşer (ve gerçekleşir) de böylece c imrinin elinden istemediği hâlde malı çıkarılır.” (M4243 Müslim, Nezr, 7)


İmrân b. Husayn (ra) diyor k427. i: “Basur hastalığım vardı. Bu sebeple Hz. Peygamber’e (sav) gelerek nasıl namaz kılacağımı sordum. Hz. Peygamber şu cevabı verdi: “Namazı ayakta kıl, buna gücün yetmezse oturarak kıl, buna da gücün yetmezse yan üstü yatarak kıl.”
 (B1117 Buhârî, Taksîru’s-salât, 19)


Câbir b. Abdullah (ra) anlatıyor: Bir yolculuk esnasında Resû-428. lullah (sav), insanların etrafına toplanarak gölgelendirdikleri bir adam gördü ve “Neyi var?” diye sordu. Etrafındakiler, “O, oruçlu.” deyince Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “(Zorlanmanız yahut zarar görmeniz hâlinde) yolculukta oruç tutmanız iyilik (fazilet) değildir.”
 (M2612 Müslim, Sıyâm, 92)


Enes b. Mâlik diyor ki, “Resûlullah (sav) kendisine zarar gelme-429. sinden korkan hâmile kadın ile çocuğunun zarar görmesinden endişe eden emzikli kadın için Ramazan orucunu tutmama ruhsatı vermiştir.”

(İM1668 İbn Mâce, Sıyâm, 12)

YOLCULUKTA İBADET YOLCUYA TANINAN KOLAYLIKLAR