paylaş
FaceBook


Ömer b. Hattâb’ın (ra) naklettiğin452. e göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resûlü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resûlü’nedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir.”
 (M4927 Müslim, İmâre, 155; B1 Buhârî, Bedü’l’vahy, 1)


Ebû Ümâme el-Bâhilî’nin naklettiğine göre, bir adam Hz. Pey -453. gam ber’e (sav) geldi (ve bazı sorular sordu)... Sonra Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder.”
 (N3142 Nesâî, Cihâd, 24)


Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-454. yurmuştur: “Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar.”
 (M6543 Müslim, Birr, 34)

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyur-455. muştur: “İzzet ve celâl sahibi Allah şöyle buyurdu: ‘Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik (sevabı) yazarım. Ama onu yaparsa on kattan yedi yüz kata kadar iyilik (sevabı) yazarım. Eğer (kulum) bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu (bir günah olarak) yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük (günahı) yazarım.’”
 (M335 Müslim, Îmân, 204; B6491 Buhârî, Rikâk, 31)

SALİH AMEL İYİ İŞ, DOĞRU DAVRANIŞ