paylaş
FaceBook


Âmir’in en-Nu’mân b. Beşîr’den işittiğin465. e göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “...Bilin ki! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o, iyi (doğru ve düzgün) olursa bütün vücut iyi (doğru ve düzgün) olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki! O, kalptir.”
 (B52 Buhârî, Îmân, 39)


Şehr b. Havşeb anlatıyor: “Ümmü Seleme’ye; ‘Ey müminlerin 466. annesi! Allah Resûlü (sav) senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi?’ dedim. Ümmü Seleme, ‘Onun çoğunlukla ettiği dua şuydu: ‘Ey kalpleri çeviren (Allah’ım)! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl.’ Ben kendisine, ‘Ey Allah’ın Resûlü! ‘Ey kalpleri çeviren (Allah’ım)! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl.’ diye neden çok dua ediyorsun?’ dedim. Allah Resûlü şöyle buyurdu: “Ey Ümmü Seleme! Hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah’ın iki parmağı arasında olmasın. O, dilediği (kulunun kalbini) istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır.”
 (T3522 Tirmizî, Deavât, 89)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle 467. buyurmuştur: “Allah, suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”
 (M6543 Müslim, Birr, 34)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle 468. buyurmuştur: “Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tevbe
 ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlatılır. Günaha devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah’ın, (Kitabı’nda), ‘Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.’ (Mutaffifîn, 83/14) diye anlattığı pas işte budur.” (T3334 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 83)

SEVGİ KİŞİ SEVDİĞİYLE BERABERDİR