paylaş
FaceBook


İbn Abbâs’ın naklettiğin1149. e göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “İsrâ yolculuğuna çıkarıldığım gece İmrân’ın oğlu Musa’ya (as) rastladım. Uzun boylu, esmer bir adamdı. Saçları k ıvırcıktı. Şenûeli adamlara benziyordu...” (M419 Müslim, Îmân, 267)


İbn1150.  Abbâs’tan (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) Medine’ye geldiği zaman, Yahudilerin âşûrâ günü oruç tuttuklarını gördü. Resûlullah (sav) onlara, “Oruç tuttuğunuz bugün nedir?” diye sordu. Onlar da, “Bugün Allah’ın, Musa’yı ve kavmini kurtarıp, Firavun’u ve kavmini (suda) boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de (bu nedenle) oruç tutuyoruz.” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sav), “ Biz Musa’ya sizden daha lâyık ve yakınız .” buyurdu. Ondan sonra âşûrâ günü Resûlullah (sav) hem kendisi oruç tuttu hem de oruç tutulmasını emretti. (M2658 Müslim, Sıyâm, 128; B2004 Buhârî, Savm, 69)

 

Ebû Hüreyre’nin (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle 1151. buyurdu: “Şüphesiz Musa, hayâ sahibi bir insan idi.” (B4799 Buhârî, Tefsîr, (Ahzâb) 11)

 

HZ. DÂVÛD ve HZ. SÜLEYMAN HÜKÜMDAR PEYGAMBERLER