paylaş
FaceBook

Saîd (b. Müseyyeb) tarafından rivayet edildiğine göre, Sa’d (b. 1477. Ubâde) Hz. Peygamber’e (sav) gelerek “Hangi sadaka(nın verilmesi) daha çok hoşunuza gider?” diye sordu. Hz. Peygamber, “Su.” cevabını verdi. (D1679 Ebû Dâvûd, Zekât, 41)


Enes b. Mâlik’ten nakledildiğin1478. e göre, Resûlullah (sav) (Medine’de) dolaşırken yüksekçe bir bina gördü ve şöyle buyurdu: “Mutlaka gerekli olan binalar dışında, yapılan her bina, sahibi için bir vebaldir.” (D5237 Ebû Dâvûd, Edeb, 156-157)


Müstevrid b. Şeddâd’ın naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 1479. şöyle buyurmuştur: “Kim bizim emrimizde görevli ise (hanımı yoksa) evlensin, hizmetçisi yoksa bir hizmetçi tutsun, evi yoksa ev alsın.” (D2945 Ebû Dâvûd, İmâre, 9, 10)


İsmâil b. Muhammed’in, babası aracılığı ile dedesi Sa’d b. Ebû 1480. Vakkâs’tan naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler; iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeyler ise; kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir.” (HM1445 İbn Hanbel, I, 169)

VAKIFLAR KESİNTİSİZ HAYIR