paylaş
FaceBook


12.Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre12. Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’a hamd ile başlanılmayan her önemli iş noksandır/ bereketsizdir.” (İM1894 İbn Mâce, Nikâh, 19)

13. Âişe şöyle demiştir: “Allah Resûlü (sav), hoşuna giden bir şey gördüğünde, ‘Hamdolsun Allah’a ki yararlı şeyler O’nun nimetiyle tamamlanır.’ der; hoşuna gitmeyen bir şey gördüğündeyse, ‘Her hâlükârda Allah’a hamdolsun.’ derdi.” (İM3803 İbn Mâce, Edeb, 55)


14.Enes14. ’ten nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın verdiği nimet karşısında kulun “Elhamdülillâh” diyerek hamdetmesi, o nimetten daha değerlidir.”
(İM3805 İbn Mâce, Edeb, 55)


15.Enes15. b. Mâlik’in naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten sonra hamdetmesinden veya bir şey içtikten sonra hamdetmesinden hoşnut olur.”
(M6932 Müslim, Zikir, 89)


16.Ebû16. Mâlik el-Eş’arî’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Temizlik imanın yarısıdır. ‘Elhamdülillâh’ mizanı doldurur. ‘Sübhânallâh’ ve ‘Elhamdülillâh’ göklerle yer arasını doldururlar...”
(M534 Müslim, Tahâret, 1)

SALVELE YÜCE RESÛL’E SALÂT ve SELÂM