paylaş
FaceBook

Ebû Mes’ûd anlatıyor: “Resûlullah (sav) namazda omuzlarımıza 290. dokunur ve şöyle derdi: ‘Düzgün durun, karışık durmayın ki kalpleriniz de karmakarışık olmasın!..’ ” (M972 Müslim, Salât, 122)


Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöy-291. le buyurmuştur: “Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar.”
 (B662 Buhârî, Ezân, 37; M1524 Müslim, Mesâcid, 285)

İbn Abbâs’tan rivayet edildiğin292. e göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “En hayırlılarınız, size müezzinlik yapsın, Kur’an’ı en iyi bilenleriniz de size imamlık yapsın.”
 (D590 Ebû Dâvûd, Salât, 60)


Ebû Mes’ûd el-Ensârî’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah 293. (sav) şöyle buyurmuştur: “Bir topluluğa Allah’ın Kitabı’nı en iyi okuyup bileni imam olsun. Kur’an’ı okuma (ve anlama) konusunda eşit iseler sünneti en iyi bilen imam olsun... Bir kimse, izin vermedikçe bir başkasının yetkili olduğu yerde imamlık yapmasın ve kişinin evindeki özel mekânına oturmasın.”
 (M1532 Müslim, Mesâcid, 290)

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 294. şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığında (namazı) kısa tutsun. Çünkü cemaat içerisinde hasta, zayıf ve yaşlı kimseler olabilir. Ama biriniz tek başına namaz kıldığında, dilediği kadar uzatsın.”
 (N824 Nesâî, İmâmet, 35)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöy-295. le buyurmuştur: “İmam (kendisine uyanların namazlarına) kefil, müezzin ise (namaz vakitleri konusunda) kendisine güvenilen kimsedir. Allah’ım! İmamlara (kefil oldukları konuda) muvaffakiyet ver, müezzinleri de (olası taksirlerinden dolayı) bağışla!”
 (T207 Tirmizî, Salât, 39)


Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-296. yurmuştur: “İmam safın ortasında kalacak şekilde safa durun ve (saflarınızdaki) boşlukları doldurun.”
 (D681 Ebû Dâvûd, Salât, 98)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 297. şöyle buyurmuştur: “İmam ancak kendisine uyulmak için vardır. Öyleyse (namazda) ondan farklı davranmayın. O rükûa varınca siz de rükûa varın. ‘Semiallâhü limen hamideh.’ dediği zaman ‘Rabbenâ leke’l-hamd.’ deyin. Secdeye gittiği zaman siz de secdeye gidin. Oturarak namaz kıldığı vakit siz de hep birlikte oturarak kılın. Namazda safı düzgün tutun. Çünkü safı düzgün tutmak namazın güzelliğindendir.”
 (B722 Buhârî, Ezân, 74)

CUMA NAMAZI HAFTALIK BULUŞMA